Полювання на птахів на східних теренах речі посполитої у світлі наративних джерел ХVІ–ХVІІ століття

Автор(и)

  • Надія Кравченко

Анотація

Проаналізовано практики полювання на птахів у Речі Посполитій у світлі трактатів та щоденників. Залежно від
їхньої тематики полювання на птахів та ловецтво в них репрезентовані сповна чи, навпаки, фрагментарно. Ці джерела становлять інтерес з огляду на наявність у них даних, що дають можливість вивчити тогочасний технічний
рівень розвитку мисливства, полювання як частину повсякдення того часу і, власне, його культурну складову. Ці дані, за умов мінімальної інформації щодо руських теренів Речі Посполитої, можуть бути частково екстрапольовані й на українське мисливство ранньомодерного часу. Період, який проаналізовано у статті, цікавий з погляду накопичення знань про орнітофауну, рекомендації часових обмежень полювання на період розмноження. Друге є виявом прагматичного ставлення до цього ресурсу, усвідомлення його цінності, що водночас можна трактувати як первинний вияв екологічної свідомості.


Ключові слова: наративні джерела, мисливство, полювання, птахи, Річ Посполита, ХVІ–ХVІІ століття.

Завантаження

Опубліковано

2022-11-11

Як цитувати

Полювання на птахів на східних теренах речі посполитої у світлі наративних джерел ХVІ–ХVІІ століття. (2022). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 1(152-153), 28-33. https://journals.knu.ua/ojs/index.php/v_history/article/view/199

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають